Børnehuset Hallandsgården

Hallandsgården

– fokus på selvhjulpenhed, leg og læring

Siden 2009 har bObles tumlemøbler været en fast del af hverdagen i Børnehuset Hallandsgården. Daglig leder Lotte Røpke har fra starten set kvaliteten i at bruge dem i en pædagogisk sammenhæng. Hun oplever en højere grad af selvhjulpenhed, fordi børnene ved hjælp af bObles får mulighederne for at kunne selv.

 

Del denne case

Den stabile – og kontinuerlige udvikling af børnenes motoriske færdigheder gennem leg er noget, der kan spores helt ind i skolealderen.

”Møblerne understøtter børnenes udvikling, og skaber læring, fra de er helt små”.

Lotte Røpke, daglig leder af Børnehuset Hallandsgården

”Leg, rytmik, motorik og bevægelse er ikke kun vigtig at have fokus på, for at vores børn skal blive sunde og få gode motionsvaner, det er mindst ligeså vigtig for indlæring, hukommelse og motivation!”

Ann-Elisabeth Knudsen, cand.mag. specialiseret i krydsfeltet mellem neurovidenskab, psykologi og pædagogik