Valby Lille Fri

Valby Lille Fri

– multifunktionalitet

Valby Lille Fri er en institution midt i byen med lidt plads både ude og inde. De tænker i løsninger med flere funktioner, æstetik og kvalitet i hverdagen. De har integreret bObles tumlemøbler i det pædagogiske arbejde med lærerplanstemaerne.

 

Del denne case

“Et stimulerende læringsmiljø er retningsgivende for de aktiviteter, der foregår. Rummene er der. Udvider vi mulighederne for, hvad der kan foregå i dem, åbner vi for børnenes læring og udvikling.”

Charlotte Ringsmose, professor Danmarks Pædagogiske Universitet Kilde: Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

X

Se hvordan de bruger bObles i Valby Lille Fri filmen

“Tumlemøblerne bliver brugt til leg, til at understøtte det pædagogiske arbejde med lærerplanstemaerne og som møbler. Så praktisk.”

Hanne Kühn, daglig leder af Valby Lille Fri

Fokus på de pædagogiske læreplaner

Læreplanerne skal behandle følgende temaer: Alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener, kulturelle udtryksformer og værdier.

Se hvordan bObles støtter op om disse læreplaner i Valby Lille Fri i de seks film.

BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING
X
KROP OG BEVÆGELSE
X
Sprog og læring
X
KULTURELLE UDTRYKSFORMER OG VÆRDIER
X
NATUR OG NATURFÆNOMENER
X
SOCIALE KOMPETENCER
X