bOblende bevægeglæde

Certificeringsforløb for dagtilbud

Skal jeres dagtilbud gå forrest i arbejdet med børns udvikling og læring gennem bevægelse og leg?

Med et bredere fagligt perspektiv og større kendskab til kroppens og sansernes betydning for barnets udvikling og læring, kan I udfolde en hverdag i dagtilbuddet, hvor der er plads til mangfoldige bevægelses- og sanseerfaringer.

X

I får, som certificeret ”bOblende bevægeglæde” dagtilbud:

• Redskaber til at arbejde med lærerplanstema krop, sanser og bevægelse
• Redskaber til at arbejde bevidst med kroppen som udgangspunkt for læring og leg.
• Et pædagogisk læringsmiljø, der understøtter, at alle børn oplever krops- og bevægeglæde både i ro og i aktivitet.
• Færdigheder og kompetencer til udvikling og facilitering af sansemotorisk stimulerende forløb med børnegruppen.
• Kompetencer til at kunne arbejde bevidst med det fysiske børne- og læringsmiljø, herunder regel og rammesætning omkring børns leg.
• En børnegruppe, der bliver fortrolige med deres kroppe, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Certificeringsforløbet tilbydes i to forskellige former: ét koncept til daginstitutioner og et andet koncept til hhv. dagplejere og private børnepassere.

Certificeringsforløbet for daginstitutioner består af:

• Intromøde til bOblende bevægeglæde (ledere, 3 timer)
• 4 undervisningsdage (36 timer i alt)
• 3 aktionslæringsforløb
• 3 sparringsbesøg af bevægelseskonsulent (i alt 8 timer)
• 4 inspirationsbesøg af bObles tumleekspert (i alt 8 timer)
• 4 bObles tumlemøbelpakker
I kan deltage med op til 3 medarbejdere på forløbet.

Certificeringsforløbet for dagplejere og private børnepassere består af:

• 4 undervisningsdage incl. Forplejning (36 timer i alt)
• 3 aktionslæringsforløb
• 4 bObles tumlemøbelpakker
• Tumleinspiration til bObles tumlemøbler

Sådan foregår undervisningen

Arbejdsformen veksler mellem oplæg, gruppearbejde, refleksion og opgaveløsning. I praksis arbejdes der med fokus på ideer til at igangsætte bevægeaktiviteter i det formelle rum med afsæt i de seks læreplanstemaer. I bliver klædt på til at give børnene de nødvendige rammer og muligheder, for at de på egen hånd kan opsøge
udfordrende og stimulerende sansemotoriske oplevelser. I lærer desuden at anvende læringsmiljømodellen som planlægningsværktøj.

For at sikre implementeringen af den nye viden og praksis i dagplejen, efterfølges de tre første undervisningsdage af et aktionslæringsforløb, hvor I afprøver den nye viden og redskabre i parksis. Disse forløb er med til at forankre, strukturere og facilitere det særlige fokus på krop, sanser og bevægelse, som slutteligt leder frem til en certificering af dagtilbuddet.

For mere information, kontakt:
Kristian Keller Gregersen
Direkte: (+45) 31 71 73 68
kristian@bobles.dk